Ε. Σαρμαδάκης

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους που απαρτίζουν την επιτροπή καθώς
και τον συνάδελφο Αποστόλου για την δημιουργία & συντήρηση της ιστοσελίδας η οποία αποτελεί
γαι όλους μας πολύτιμη πηγή πληροφόρισης
Στη συνέχεια θέλω να καταθέσω μερικές σκέψεις.
1. Να στείλει ο καθένας ξεχωριστά επιστολή στον συνήγορο του πολίτη
2. Επειδή θα χρειαστούμε νομική υποστήριξη προτείνω να δημιουργήσουμε ταμείο ώστε να μπορεί
η επιτροπή να καλύπτει τα έξοδά της
Εύχομαι σε όλους υγεία & ταχεία απελευθέρωση από την ομηρία.
Ε. Σαρμαδάκης
Σέρρες
6973926355