***3μελής Επιτροπή

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι η ΚΥΑ που μας αφορά έφυγε από το Υπουργείο Εργασίας για το γραφείο του κ Ρέππα σήμερα στις 14:30.

Εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής
Γ. Θαλασσινός