***3μελής Επιτροπή

συνάδελφοι
στις συνημμένες σελίδες είναι η απάντηση του Υφυπουργού Κου Κουτρουμάνη στην ερώτηση του βουλευτή Κ. Παντούλα
για το θέμα μας. Δώστε έμφαση στην τελευταία παράγραφο