Δ. Γούλας

Συνάδελφοι,

Η Στρατοπέδευση δεν θα πρέπει να γίνει στο Υπουργείο. Προτείνω η παρουσία μας να είναι στο σπίτι του κυρίου Υπουργού. Αυτός πληρώνεται , έτσι θα του δοθεί η ευκαιρία να φροντίσει και εμάς . ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ είναι, έτσι θα μας αφήσει.

Γούλας Δημήτρης
dgoulas@otenet.gr