Ε. Σαρμαδάκης

Συνάδελφοι ψάχνω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας.
Αν την έχει κάποιος ή αν υπάρχει στο INTERNET θα με βοηθούσε πολύ.

Ευχαριστώ
Ε. Σαρμαδάκης
6973926355
esarmad@otenet.gr