Συνάδελφοι,

Συνάδελφοι,

θέλοντας να συμβάλλουμε στον προβληματισμό που αφορά το μεγάλο θέμα της ένταξης των 700 στην εθελουσία, σας παραθέτουμε ως έχουν τα αποσπάσματα από την ΕΣΣΕ 2001, ΓΚΠ 1999 & ΕΚΠ 2007, το άρθρο 16 του καταστατικού του ΤΑΠ-ΟΤΕ και την απάντηση του Υπουργού κ. Παναγιωτόπουλου, με τις εξής παρατηρήσεις:

Σύμφωνα με την παρ. 28 της ΕΣΣΕ του 2001 για τους υπηρετούντες την 10-6-99 (και οι 700) η απόλυση πραγματοποιούνταν ένεκα συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στράτευσης και φοίτησης στη σχολή του ΟΤΕ), όπου αναφέρεται ρητά ότι για μας δεν ισχύει το άρθρο 17 παρ ε (ότι μπορούμε να παραμείνουμε στην Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεώς μας προκειμένου να συμπληρώσουμε 35ετή συντάξιμη υπηρεσία) αλλά το άρθρο 47 παρ 2 (ότι γενικά και αόριστα χωρίς να αναφέρεται ο λόγος μπορούμε να παραμείνουμε στην Υπηρεσία, εάν το θέλουμε, εξαιρώντας το χρόνο της Σχολής και του στρατού με αίτησή μας).

Στον νέο ΕΚΠ του 2007 ενσωματώθηκαν πλήρως τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. ε του ΓΚΠ.

Κατά το επίμαχο για μας χρονικό διάστημα - ημερομηνία του 2005 που άρχισε να ισχύει ο νόμος περί εθελουσίας μέχρι και την ημερομηνία του 2007 που άρχισε να ισχύει ο νέος Ε.Κ.Π. ΟΤΕ -, διεπόμασταν από το άρθρο 28 της ΕΣΣΕ του 2001. Μπορεί λοιπόν κανείς να απαντήσει ποια είναι η σκοπιμότητα των ανωτέρω και εάν αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την υπόθεσή μας;

Σύμφωνα δε με το άρθρο 16, παρ. 1, β, 2, του Καταστατικού του Ταμείου ΤΑΠ ΟΤΕ και σε συνδυασμό με τις τελευταίες απαντήσεις τόσο του ΟΤΕ όσο και του ΤΑΠ-ΟΤΕ στις πρόσφατες αιτήσεις μας - με το ερώτημα για την ακριβή ημερομηνία απόλυσής μας καθώς και στην απάντηση του Υπουργού κ. Παναγιωτόπουλου προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ -, γεννάται εύλογα το ερώτημα και στο οποίο θα πρέπει κάποιοι να μας απαντήσουν, ποιο ήταν το σκεπτικό πάνω στο οποίο η Υπηρεσία στηρίχτηκε και στηρίζεται για την μη ένταξή μας στην εθελουσία;

Γιατί μέχρι σήμερα η Δ/νση Προσωπικού δεν απάντησε σε κανέναν από μας σχετικά με την αίτηση απόλυσης, που υποβάλαμε στις 14/10/2005;

Γιατί, αν και ο Υπουργός κ. Παναγιωτόπουλος επικαλούμενος το άρθρο 47 του ΓΚΠ αφήνει την ένταξή μας στην εθελουσία στην κρίση του εργοδότη ΟΤΕ ( που δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή που αναφέρει ο ΓΚΠ ), εμείς αποκλειστήκαμε από την εθελουσία;

O νόμος Αλογοσκούφη περί εθελουσίας θέτει ως προϋποθέσεις την συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας στον ΟΤΕ, για τη συμπλήρωση της οποίας συμπεριλαμβάνεται τόσο «ο χρόνος της σχολής όσο και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας» και την άμεση λήψης σύνταξης από το ΤΑΠ-ΟΤΕ, προϋποθέσεις τις οποίες με βάση τα ανωτέρω πληρούμε.

Οι παραπάνω πράξεις ή παραλείψεις έγιναν από συγκεκριμένες Υπηρεσιακές λειτουργίες και από συγκεκριμένα Υπηρεσιακά στελέχη, που διαχειρίσθηκαν αποκλειστικά το θέμα της εθελουσίας εξόδου. Έρχονται σήμερα, με τις έγγραφες απαντήσεις τους να μας βεβαιώσουν (τόσο ο ΟΤΕ όσο και το ΤΑΠ-ΟΤΕ) ότι απολυόμαστε αυτοδίκαια και υποχρεωτικά, σε ημερομηνίες έως και 31/12/2012, με άμεση καταβολή συντάξεως από την ημερομηνία απόλυσής μας.

Επειδή, όλα τα παραπάνω για τα οποία μας διαβεβαιώνουν σήμερα ίσχυαν και το 2005, θα πρέπει να ζητήσουμε με συγκεκριμένες αιτήσεις μας, συγκεκριμένες απαντήσεις από τη Δ/νση Προσωπικού και στη συνέχεια, αν δούμε ότι μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου να το πράξουμε, γιατί ο τρόπος αντιμετώπισης 700 συναδέλφων από την Υπηρεσία δεν ήταν ο ενδεδειγμένος (ούτε καν απάντησης δεν αξιωθήκαμε στην αίτησή μας), με αποτέλεσμα για δύο και πλέον χρόνια να μην μπορούμε να προγραμματίσουμε τη ζωή μας και τη ζωή των οικογενειών μας με κόστος ψυχικό και οικονομικό και με ορατό τον κίνδυνο κάποιοι από εμάς να αναγκαστούν να εργαστούν ακόμα και δέκα χρόνια περισσότερο, λόγω του νέου ασφαλιστικού.

Φανταστείτε τι θα μπορούσε να μας συμβεί αν το δικαστήριο της 26/5/08 θεωρήσει την προσφυγή μας κατά της απόφασης του κ. Παναγιωτόπουλου, ως αβάσιμη, ο οποίος σημειωτέον ουδέποτε μας απέκλεισε από την εθελούσια, αφού με το έγγραφό του της 15/11/05, έδινε την αποκλειστική αρμοδιότητα «του υπολογισμού ή μη του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για τη συμπλήρωση της 35ετίας για την αυτοδίκαιη απόλυση εργαζομένου του ΟΤΕ», στον ίδιο τον ΟΤΕ, που με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του ΓΚΠ-ΟΤΕ όφειλε να μας εντάξει στην εθελούσια.

Η έγκαιρη απάντηση του κ. Υπουργού έδινε στον ΟΤΕ πάρα πολύ χρόνο μέχρι τη λήξη της εθελουσίας την 14/10/06 να αναζητήσει ερμηνεία του ΓΚΠ ή σε τελική ανάλυση να μας εντάξει στην εθελουσία και αν στη συνέχεια προέκυπτε πρόβλημα μη θεμελίωσης άμεσης λήψης σύνταξης να μας επανέφερε σύμφωνα με το νόμο Αλογοσκούφη.

Μήπως το ερώτημα προς τον ΤΑΠ-ΟΤΕ αναφορικά με την στρατιωτική θητεία έγινε εκ του πονηρού ή ήταν εντελώς άστοχο και παραπλανητικό, αφού κατά την άποψή μας ο ΓΚΠ ήταν ξεκάθαρος.

Τέλος, απευθυνόμενοι και προς την ΟΜΕ-ΟΤΕ, θα θέλαμε να ρωτήσουμε γιατί μέχρι σήμερα δεν ασχολήθηκε με το θέμα μας, που σε τελική ανάλυση είναι θέμα εφαρμογής του ΓΚΠ-ΟΤΕ, για την τήρηση του οποίου δόθηκαν τόσοι αγώνες με τεράστιο οικονομικό κόστος για όλους μας. Δεν οφείλει άραγε η ΟΜΕ-ΟΤΕ να είναι αταλάντευτα κοντά στον κάθε συνάδελφο και πόσο μάλλον σε 700 από μας, οι οποίοι αισθάνονται αδικημένοι από την «αυθαίρετη» ερμηνεία και εφαρμογή των κανονισμών της Υπηρεσίας;

Ε.Σ.Σ.Ε. 2001

Παρ. 28. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που υπηρετούσε στον ΟΤΕ την 10-6-99 ως μόνιμο ή δόκιμο διέπεται αποκλειστικά, ως προς την αυτοδίκαια και υποχρεωτική απόλυσή του λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας, από τις διατάξεις των άρθρων 46 και 47 παρ. 2 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ αντίστοιχα, µη υπαγόμενο στις διατάξεις των εδαφίων δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 17 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ.

ΓΚΠ ΟΤΕ (1999)

Άρθρο 17 παρ. 1 εδ. δ & ε

δ. Ένεκα συμπληρώσεως του 65ου έτους της ηλικίας.

ε. Ένεκα συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία. Εντούτοις το προσωπικό δύναται με αίτησή του, που υποβάλει το αργότερο τρεις μήνες προ της προβλεπόμενης ημερομηνίας απόλυσής του, να παραμείνει στην Υπηρεσία μέχρι συμπληρώσεως 35ετούς συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας στον ΟΤΕ και πάντως όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας του.

Άρθρο 47 παρ. 2

2. Για την απόλυση λόγω 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας στον ΟΤΕ :

α. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Προσωπικού ΟΤΕ και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για όσους στρατεύθηκαν όντας υπάλληλοι της Εταιρίας δεν λαμβάνονται υπόψη, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, με αίτηση που θα υποβάλει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο τρεις μήνες προ της ημερομηνίας απολύσεως.

Η απόλυση συντελείται την επομένη της συμπλήρωσης της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας.

Ειδικά για όσους καταλαμβάνονται από την 35ετία εντός του 1999, η απόλυσή τους συντελείται την 31 Δεκεμβρίου, η δε κατά τα ανωτέρω αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του έτους αυτού.

β. Εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του άρθρου 64 παρ.5 του προϊσχύσαντα (ισχύσαντος μέχρι 10.6.1999) ΓΚΠ (δυνατότητα μη υπολογισμού του χρόνου έκτακτης υπηρεσίας χωρίς στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης).

Ε.Κ.Π. ΟΤΕ (2007)

Άρθρο 40 παρ. 1

δ. Ένεκα συμπληρώσεως του 65ου έτους της ηλικίας.

ε. Ένεκα συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία. Εντούτοις το προσωπικό δύναται με αίτησή του, που υποβάλει το αργότερο τρεις μήνες προ της προβλεπόμενης ημερομηνίας απόλυσής του, να παραμείνει στην Υπηρεσία μέχρι συμπληρώσεως 35ετούς συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας στον ΟΤΕ και πάντως όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας του.

2. Επί των ανωτέρω 1δ και 1ε περιπτώσεων εξόδου από την Υπηρεσία η αποχώρηση επέρχεται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά την επομένη της ημερομηνίας συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, επιφυλασσομένης της διατάξεως του δευτέρου εδαφίου της ανωτέρω παρ.1ε. Στο ούτως απολυόμενο προσωπικό χορηγείται υποχρεωτικά η κανονική του άδεια, εντός ευλόγου χρόνου, προ της απόλυσής του.

Άρθρο 16, παρ. 1, β, 2, του Καταστατικού του Ταμείου ΤΑΠ ΟΤΕ

«Δικαιούται συντάξεως ο ασφαλισμένος ή η ασφαλισμένη εάν μετά την συμπλήρωση 15ετίας πραγματικής εν ασφαλίσει υπηρεσίας, απολυθεί κατ’ εφαρμογήν των περί απολύσεως διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του ΟΤΕ πλην των περιπτώσεων απολύσεως λόγω αδικαιολογήτου απουσίας ή αυθαιρέτου εγκαταλείψεως θέσεως»

Απάντηση του Υπουργού κ. Παναγιωτόπουλου προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ σχετικά με το θέμα μας (Λ.Π.Φ 10051/26895/1945/15-11-05).

«Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω διατάξεις για να υπαχθούν οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ στις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3371/05 (περί εθελουσίας), πρέπει να πληρούν σωρευτικά τόσο τις οριζόμενες προϋποθέσεις του ΓΚΠ-ΟΤΕ όσο και των διατάξεων του καταστατικού του ΤΑΠ-ΟΤΕ, όπως ισχύουν.

Το θιγόμενο με την παραπάνω απόφαση θέμα του υπολογισμού ή μη του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για τη συμπλήρωση της 35ετίας για την αυτοδίκαιη απόλυση εργαζομένου του ΟΤΕ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του ΓΚΠ-ΟΤΕ ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εργοδότη ΟΤΕ.»

Βόλος 31/3/2008

Βιλαέτης Μιχάλης

Γκίκας Λάμπρος lgikas@ote.gr

Γράλιστας Νίκος ngralistas@ote.gr

Σελίμης Γιώργος gselimis@ote.gr

Σκριάπας Κώστας kskriapas@ote.gr

Ιπποκράτης Κρητικίδης (6)

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2007 συνάντηση 30 περίπου συναδέλφων της ομάδας των "700κοσίων". Συζητήθηκε αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσής μας, έγινε αλληλοενημέρωση για τις διάφορες ενέργειες που έχουν γίνει στο διάστημα που πέρασε, εξετάστηκαν οι προοπτικές που υπάρχουν και προτάθηκε η πραγματοποίηση των παρακάτω ενεργειών (μέσω του blog) :

1. Να ζητηθεί η υποστήριξη της Ομοσπονδίας με παρέμβασή της για το θέμα μας τόσο προς τον ΟΤΕ όσο και προς τα Υπουργεία Εργασίας και Δικαιοσύνης. Για το σκοπό αυτό θα ετοιμαστεί σχετική πρότυπη επιστολή την οποία κάθε ενδιαφερόμενος, αυτούσια ή με τροποποιήσεις, θα κληθεί να την αποστείλει προς την Ομοσπονδία.

2. Να γίνει προσπάθεια καταγραφής, οργανωμένα και με χρονολογική σειρά, των ενεργειών που έχουν γίνει (κυρίως των νομικών)

3. Να εξεταστεί η δυνατότητα διοργάνωσης Πανελλαδικής συνάντησης παρουσία του δικηγόρου και εκπροσώπων της Ομοσπονδίας

Απόφαση των παρισταμένων ήταν η προσπάθεια δραστηριοποίησης εν όψει των εξελίξεων στη μετοχική σύνθεση του Οργανισμού αλλά και της αναμενόμενης εκδίκασης της προσφυγής μας.

Οι παριστάμενοι ομόφωνα δήλωσαν ότι παραμένουν ανοικτοί σε δημιουργικές προτάσεις ενεργειών που θα προβάλλουν και ισχυροποιήσουν τον αγώνα για δικαίωση.

Αρσλάνογλου Αχιλλέας-Κρητικίδης Ιπποκράτης-Κακαλιάντης Αντώνης-Παδιώτης Δημήτρης

Νίκος Βαλής

Συνάδελφοι ξέρει κανείς να μας πεί αν ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό θα επηρεάσει και εμάς που έχουμε προσληφθεί το 1977 και πώς;

Δηλαδή θα υπολογίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος της Σχολής και του στρατού ή όχι; Θα ισχύει η 4/4/2012 ή όχι

Ευχαριστώ

Νίκος Βαλής

Συνάντηση στη Θεσ/νικη.

Την Πέμπτη 13-3-2008 και ώρα 13:00 στο γραφείο 511 στον 5ο όροφο του Κεντρικού Κτηρίου του ΟΤΕ Ερμού και Κ. Ντηλ θα γίνει συνάντηση συναδέλφων από την Θεσ/νίκη ή και από άλλους τόπους.

Θα συζητηθούν θέματα και θα ανταλλαγούν απόψεις που αφορούν τους επτακοσίους. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει.

Ευχαριστώ Χριστοδουλίδης Δημ.

Τηλ 2310 361771 Θεσσαλονίκη.

dchristodoul@ote.gr

Παράκληση

Συνάδελφοι,

θα σας παρακαλούσα, όταν έχετε απορίες σχετικά με τα γραφόμενα κάποιου που ανεβάζει ανακοίνωση στο Ιστολόγιο, ή ζητάτε περισσότερες πληροφορίες, να απευθύνεστε στον συγγραφέα της ανακοίνωσης και όχι σε κάποιους άλλους οι οποίοι προφανώς δεν μπορούν να γνωρίζουν τι ξέρει ο κάθε ένας. Μόνο ο συγγραφέας της κάθε ανακοίνωσης μπορεί να απαντήσει. Γιαυτό ζητάμε να είναι επώνυμες οι ανακοινώσεις.

Δ. Αποστόλου

ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ?

Συνάδελφοι

Νομίζω δεν πρέπει να κάνουμε μεμωνομένες κινήσεις πρέπει να συντονιστούμε, φοβάμαι ότι λίγοι από εμάς πιστεύουν στο δίκιο μας. Οι περισσότεροι είναι <πέσε πίτα να σε φάω>. Λυπάμαι που το λέω πραγματικά.

Γιώργο η αίτηση στο ΤΑΠ-ΟΤΕ θέλει προσοχή.

Σας κάνω γνωστό ότι ψάχνοντας και με άλλο συνάδελφο βρήκα την εσσε του 2001 εκεί λοιπόν στην παράγραφο 2 γράφει:

<< Ο ΟΤΕ υποχρεούται να καταβάλλει τις εισφορές στο ΤΑΠ-ΟΤΕ (κλάδος σύνταξης ) και στο ταμείο Αρωγής (κλάδος εφάπαξ χορηγίας και επικουρικής ασφάλισης)

Για να καλυφθούν οι ζημίες του ταμείου από την αποχώρηση του προσωπικού μέχρι και 4 έτη…>> πράγμα που ενώ, αντιγράφονται οι εσσε, από το 2003 και ύστερα στο σημείο αυτό αφαιρείται η υποχρέωση προς το ΤΑΠ_ΟΤΕ, και μένει μόνο το δεύτερο προς το ταμείο Αρωγής.

Το συμπέρασμα όμως από την εσσε του 2001 είναι ότι <γκρεμίζεται > το επιχείρημα ότι δεν λύνεται με εσσε το θέμα μας τόσο από την Διοίκηση όσο και από την ΟΜΕ-ΟΤΕ, διότι χωρίς νόμο ουσιαστικά έγινε ακριβώς ότι και με την εθελουσία το 2001 και κέρδισαν χρόνια οι τότε συνάδελφοι, στις περιπτώσεις αυτές εάν έχουμε (δεν νομίζω ότι είναι παράνομο) πρόσβαση μπορεί να υπάρχει και περίπτωση συνταξιοδότησης σχετική με το στρατιωτικό) και πρέπει οι συνάδελφοι που είναι στην Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού να βοηθήσουν σε αυτό.

Ανεξάρτητα εάν εκείνοι θέλουν να φύγουν ή όχι.

Άλλο θέμα είναι ότι οι συνάδελφοι που με λιγότερα συντάξιμα χρόνια και από εμάς που το 2012 θα γινότουσαν 58 ετών (εύχομαι να τα εκατοστήσουν και βάλε) δικαιώθηκαν σύνταξη, χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς για το στρατιωτικό τους, εφόσον ο ΟΤΕ πλήρωσε μέχρι και 6 χρόνια είσφορές. Η Διοίκηση λοιπόν με δεδομένο ότι έχει εγγράψει και ποσό και εμείς ήδη πληρώσαμε δύο χρόνια που έχουμε παραμείνει, με την ίδια (δίκαιη) επιβάρυνση του Οργανισμού πάλι λύνεται το θέμα μας.

Ίσως φαίνονται απλοποιημένα όσα γράφω, αλλά τα γράφω ακριβώς για αυτό , μήπως και διαβαστούν και μέσα από τα απλοικά ερωτήματα βγεί η λύση σε ένα πρόβλημα που δεν το δημιουργήσαμε εμείς μας το επέβαλαν (ΓΚΠ , και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ, και η άγνοια του κου Παναγιωτόπουλου) αλλά μας αφήνουν να το λύσουμε μόνοι μας.

Λυπάμαι που το blog δεν κατακλύζεται από 666 (τι αριθμός και αυτός για να ελαφρύνει το κλίμα το γράφω) υπογραφές όχι κατά ανάγκη λόγια πολλά ή λίγα, αλλά από μόνο μία φράση, <είμαι και εγώ μαζί > και την υπογραφή .

Τελειώνω αντί της λέξης ψυχραιμία που έτσι και αλλιώς προσπαθούμε να κρατήσουμε με την προτροπή : ας γνωριστούμε, ας ενωθούμε, ας συντονιστούμε και ας παλέψουμε γιατί έχουμε δίκιο.

Περιμένω υπογραφές.

Γιώργος Περπινιάς

gperpinias@ote.gr

gperpin@otenet.gr

Αιτήσεις προς ΤΑΠ-ΟΤΕ

Συνάδελφοι

Όπως είναι γνωστό οι περισσότεροι από μας έχουν πλέον πάρει επιστολές

από την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ότι απολυόμαστε αυτοδίκαια και υποχρεωτικά μέχρι 31/12/2012

προτείνω λοιπόν για την συνέχεια, όσοι από τους συναδέλφους επιθυμούν να κάνουν αίτηση στον ΤΑΠ-ΟΤΕ

κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου εγγράφου του ΟΤΕ προκειμένου ο ασφαλιστικός μας φορέας

να μας γνωρίσει πότε έχουμε δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης

ένα ενδεικτικό κείμενο της αίτησης είναι το παρακάτω:

«συνημμένα σας υποβάλλω έγγραφο του ΟΤΕ όπου βεβαιώνεται ότι απολύομαι αυτοδίκαια και

υποχρεωτικά από τον Οργανισμό την ../../.. . Παρακαλώ να μου γνωρίσετε την ακριβή ημερομηνία

άμεσης λήψης σύνταξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Γ. Θαλασσινός

Θ. Δρίβας (3)

Συνάδελφοι
Τα λεγόμενα του συν. ΚΡΗΤΙΚΙΔΗ είναι γεγονός Στίς
27-2-2008 υπογράφικε ΕΣΣΕ για αποχώριση συναδέλφων
Χτές 28-02-2008 κυκλοφόρησε ειδική εγκύκλιος με αριθμό 306 στο INFOWEB και μιλάει για συμπληρωμένα 30 χρόνια απο την αρχική πρόσληψη μέσα και ο στρατός.
και πατάει στην ΕΣΣΕ του 91 το μόνο βέβαια που δεν λέει είναι το πότε θα πάρουμε σύνταξη. Μέχρι και μπόνους δίνει
Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι οτι δεν μιλάει καθόλου για το ΤΑΠ-ΟΤΕ. Θέλει πολύ προσοχή, μελέτη και παν απ όλα ψυχραιμία.
Δρίβας Θανάσης Λαμία

Γ. Περπινιάς (5)

Συνάδελφε Ιπποκράτη ψυχραιμία,

Σύμφωνοι και το 2012 στις 4/4 που ο ΟΤΕ θα μας στείλει το χαρτί για αυτοδίκαιη και υποχρεωτική απόλυση , πάλι ψυχραιμία θα μας συστήνουν, διότι όπως όλα τώρα ερμηνεύονται, δεν είναι σίγουρο ότι θα μας δοθεί σύνταξη από το ΤΑΠ-ΟΤΕ . Τα πράγματα είναι καθαρά . Εάν μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνα ότι θα μας καταβληθεί η σύνταξη την παραπάνω ημερομηνία ,τότε κακώς δεν συμμετέχουμε στην εθελουσία, διότι εκπληρώνουμε και τις δύο προϋποθέσεις του Νόμου. Εάν δεν μας καταβληθεί τότε έχει καταργηθεί ο Νόμος ΓΚΠ ΟΤΕ ή όπως αλλιώς και εάν αποκαλείται σήμερα ,χωρίς να το ξέρουμε και κάποιοι έχουν την ευθύνη.

Ξαναγράφω τα αυτονόητα διότι μάλλον προσπαθούμε να αυτοπαρηγοριόμαστε χωρίς να ολοκληρώνουμε αυτά που με ενθουσιασμό ξεκινάμε και μιλώ για την συνάντηση που λέγαμε και δεν ξέρω τι φήμη ήταν αυτή που μας κάθησε .

Αποδίδουμε στην Διοίκηση, καλή διάθεση αλλά αδυναμία να μας απολύσει. Μας δίνουν την εντύπωση ότι ενδιαφέρονται και σιωπούμε μην κάνουμε κακό στην υπόθεση μας , και την καίρια στιγμή μας λένε : ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ . Ε λοιπόν διαφορά με το Ταμείο έχει και η Διοίκηση .

, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ λέγοντας < ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ) ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΌΣΟΥΣ ΑΠΟΛΥΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ, ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΚΠ , ΤΟΤΕ Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Ε Ι > .

Η συνδικαλιστική ηγεσία και αυτή ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΣΑΦΗ γιατί είναι η επόμενη εκείνης που συνδέθηκε με την εθελουσία και φοβάται να μην την συνδέσουν και τούτη.

Από τους εκπροσώπους μας λοιπόν δεν ζητάω τίποτα μόνο ¨ΕΝΑ : ΝΑ ΜΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ 2012 στις 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ Ο ΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ . ΜΠΟΡΕΙ ???? ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΟΥ ΦΤΑΝΕΙ .

Ιπποκράτη ψυχραιμία ,αλλά σε παρακαλώ ,λόγω της συνδικαλιστικής σου ιδιότητος , στο όνομα των ψηφοφόρων σου, να ερευνήσεις, να πιέσεις και να φέρεις απάντηση στο blog και τότε ευθαρσώς και ενσυνείδητα θα ζητήσω ΣΥΓΝΩΜΗ.

Συνάδελφοι θα έπρεπε να έχουν γίνει συγχρόνως ενέργειες Διοίκησης και ΟΜΕ-ΟΤΕ για την εφαρμογή κανονισμών και νομοθεσίας. Ο κανονισμός απαιτεί η Διοίκηση και καλά κάνει, να εφαρμόζεται στα ωράρια, στις απουσίες, στην εργασία, στα πειθαρχικά, στο Διευθυντικό δικαίωμα , κλπ ας εφαρμοστεί όμως επιτέλους και στην απόλυση και στην καταβολή της σύνταξης .

¨Έκανε τη δουλειά της και τώρα μαθαίνουμε ότι αλλάζει τους Διευθυντές που η πλειοψηφία τους είναι σειρά μας , δεν ξέρω τους λόγους, ίσως να συμπλήρωσαν το χρόνο που μπορούσαν να μείνουν η να τους έδωσαν προαγωγή , όπως και εάν είναι , αν κάποιος από αυτούς <διαμαρτυρηθεί > μάλλον θα του απαντήσουν ότι το <προβλέπει ο ΕΚΠ ΟΤΕ>

Και λίγες σκέψεις για την εγκύκλιο που βγήκε σε υλοποίηση της Ε.Σ.Σ.Ε 27/02/2008

Μετά την 10 παράγραφο αναφέρει < Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους όσους θα έχουν θεμελιώσει μέχρι 29-12-2008 δικαίωμα απόλυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠ-ΟΤΕ , δηλαδή ,μεταξύ άλλων , σε άνδρες με υπηρεσία 30 ετών στον ΟΤΕ και σε γυναίκες με υπηρεσία 15 ετών (οι έγγαμες ή οι έχουσες ανήλικα παιδιά με τα οποία συνοικούν ) ή με υπηρεσία 25 ετών (οι άγαμες ), ανεξάρτητα από το αν το Προσωπικό αυτό θα έχει θεμελιώσει ή όχι δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης μέχρι την ημερομηνία απόλυσης του.>

Τι γίνεται εδώ ? θα δοθεί σύνταξη τώρα , εάν κάποιος παρά το ότι δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα άμεσης λήψης λάβει μέρος στην οικειοθελή αποχώρηση αυτή?

Δεν διευκρινίζεται

. Οπότε

α) εάν του δοθεί άμεσα τότε μπορούμε να λάβουμε μέρος .

β) Εάν του δοθεί <όταν το ΤΑΠ-ΟΤΕ προβλέπει>, άραγε ποιον συμφέρει να φύγει με 4 και πάνω χρόνια χωρίς μισθό και σύνταξη , για 40.000 ευρώ ?

Εδώ θα γίνω καχύποπτος και ας με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι. Μήπως εδώ φωτογραφίζονται στελέχη που λόγω θέσης , εμπειρίας , πτυχίων θα μπορούν να επιτύχουν και υψηλότερους ακόμα μισθούς στην αγορά η και ακόμα με επαναπρόσληψη στον όμιλο , οπότε το μπονους και η μη καταβολή σύνταξης δεν τους ενδιαφέρει και πολύ?

Και κάτι ακόμα το σχετικό υπόδειγμα της αίτησης έχει παράγραφο που λέει < διατελώ σε πλήρη γνώση των διατάξεων και συνεπειών της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και σας πληροφορώ ότι ,όπως με διαβεβαίωσε το ΤΑΠ-ΟΤΕ θα συνταξιοδοτηθώ ……..> Τι θα κάνουμε, ποιες συνταξιοδοτικές διατάξεις? Η επιχείρηση μας με τις νομικές της υπηρεσίες με αρμοδιίτητα τα εργατικά θέματα ρίχνει το μπαλάκι που? θα ρωτήσουν οι υπάλληλοι πότε θα συνταξιοδοτηθούν? Για να πληροφορήσουν την εταιρία? Είναι για γέλια ίσως και για κλάματα .

Μήπως είναι υποχρέωση του μητρώου της εταιρείας να μας πληροφορήσει αντί να περιμένει από εμάς?

Στην ΟΜΕ –ΟΤΕ ερώτηση

Συνάδελφε κ Κούτρα μήπως με μία κατάσταση από το μητρώο, μπορούσατε να μάθετε γρήγορα και εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για την κατάθεση της σχετικής αίτησης, να μας πείτε πότε συνταξιοδοτεί την καθένα το Ταμείο?

Καθώς επίσης και μία απάντηση στο ερώτημα : Εάν θα καταβληθεί άμεσα σύνταξη στους συμμετέχοντες ανεξάρτητα από την θεμελίωση του δικαιώματος άμεσης καταβολής. Ερωτώ την ΟΜΕ διότι εκείνη ξέρει το πνεύμα και το γράμμα που υπέγραψε και ο συνάδελφος κ Ζαβιτσάνος να το διευκρινίσει στην εγκύκλιο.

Γιώργος Περπινιάς

gperpinias@ote.gr

gperpin@otenet.gr