Ιπποκράτης Κρητικίδης (6)

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2007 συνάντηση 30 περίπου συναδέλφων της ομάδας των "700κοσίων". Συζητήθηκε αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσής μας, έγινε αλληλοενημέρωση για τις διάφορες ενέργειες που έχουν γίνει στο διάστημα που πέρασε, εξετάστηκαν οι προοπτικές που υπάρχουν και προτάθηκε η πραγματοποίηση των παρακάτω ενεργειών (μέσω του blog) :

1. Να ζητηθεί η υποστήριξη της Ομοσπονδίας με παρέμβασή της για το θέμα μας τόσο προς τον ΟΤΕ όσο και προς τα Υπουργεία Εργασίας και Δικαιοσύνης. Για το σκοπό αυτό θα ετοιμαστεί σχετική πρότυπη επιστολή την οποία κάθε ενδιαφερόμενος, αυτούσια ή με τροποποιήσεις, θα κληθεί να την αποστείλει προς την Ομοσπονδία.

2. Να γίνει προσπάθεια καταγραφής, οργανωμένα και με χρονολογική σειρά, των ενεργειών που έχουν γίνει (κυρίως των νομικών)

3. Να εξεταστεί η δυνατότητα διοργάνωσης Πανελλαδικής συνάντησης παρουσία του δικηγόρου και εκπροσώπων της Ομοσπονδίας

Απόφαση των παρισταμένων ήταν η προσπάθεια δραστηριοποίησης εν όψει των εξελίξεων στη μετοχική σύνθεση του Οργανισμού αλλά και της αναμενόμενης εκδίκασης της προσφυγής μας.

Οι παριστάμενοι ομόφωνα δήλωσαν ότι παραμένουν ανοικτοί σε δημιουργικές προτάσεις ενεργειών που θα προβάλλουν και ισχυροποιήσουν τον αγώνα για δικαίωση.

Αρσλάνογλου Αχιλλέας-Κρητικίδης Ιπποκράτης-Κακαλιάντης Αντώνης-Παδιώτης Δημήτρης