Συνάδελφοι,

Συνάδελφοι,

θέλοντας να συμβάλλουμε στον προβληματισμό που αφορά το μεγάλο θέμα της ένταξης των 700 στην εθελουσία, σας παραθέτουμε ως έχουν τα αποσπάσματα από την ΕΣΣΕ 2001, ΓΚΠ 1999 & ΕΚΠ 2007, το άρθρο 16 του καταστατικού του ΤΑΠ-ΟΤΕ και την απάντηση του Υπουργού κ. Παναγιωτόπουλου, με τις εξής παρατηρήσεις:

Σύμφωνα με την παρ. 28 της ΕΣΣΕ του 2001 για τους υπηρετούντες την 10-6-99 (και οι 700) η απόλυση πραγματοποιούνταν ένεκα συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στράτευσης και φοίτησης στη σχολή του ΟΤΕ), όπου αναφέρεται ρητά ότι για μας δεν ισχύει το άρθρο 17 παρ ε (ότι μπορούμε να παραμείνουμε στην Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεώς μας προκειμένου να συμπληρώσουμε 35ετή συντάξιμη υπηρεσία) αλλά το άρθρο 47 παρ 2 (ότι γενικά και αόριστα χωρίς να αναφέρεται ο λόγος μπορούμε να παραμείνουμε στην Υπηρεσία, εάν το θέλουμε, εξαιρώντας το χρόνο της Σχολής και του στρατού με αίτησή μας).

Στον νέο ΕΚΠ του 2007 ενσωματώθηκαν πλήρως τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. ε του ΓΚΠ.

Κατά το επίμαχο για μας χρονικό διάστημα - ημερομηνία του 2005 που άρχισε να ισχύει ο νόμος περί εθελουσίας μέχρι και την ημερομηνία του 2007 που άρχισε να ισχύει ο νέος Ε.Κ.Π. ΟΤΕ -, διεπόμασταν από το άρθρο 28 της ΕΣΣΕ του 2001. Μπορεί λοιπόν κανείς να απαντήσει ποια είναι η σκοπιμότητα των ανωτέρω και εάν αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την υπόθεσή μας;

Σύμφωνα δε με το άρθρο 16, παρ. 1, β, 2, του Καταστατικού του Ταμείου ΤΑΠ ΟΤΕ και σε συνδυασμό με τις τελευταίες απαντήσεις τόσο του ΟΤΕ όσο και του ΤΑΠ-ΟΤΕ στις πρόσφατες αιτήσεις μας - με το ερώτημα για την ακριβή ημερομηνία απόλυσής μας καθώς και στην απάντηση του Υπουργού κ. Παναγιωτόπουλου προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ -, γεννάται εύλογα το ερώτημα και στο οποίο θα πρέπει κάποιοι να μας απαντήσουν, ποιο ήταν το σκεπτικό πάνω στο οποίο η Υπηρεσία στηρίχτηκε και στηρίζεται για την μη ένταξή μας στην εθελουσία;

Γιατί μέχρι σήμερα η Δ/νση Προσωπικού δεν απάντησε σε κανέναν από μας σχετικά με την αίτηση απόλυσης, που υποβάλαμε στις 14/10/2005;

Γιατί, αν και ο Υπουργός κ. Παναγιωτόπουλος επικαλούμενος το άρθρο 47 του ΓΚΠ αφήνει την ένταξή μας στην εθελουσία στην κρίση του εργοδότη ΟΤΕ ( που δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή που αναφέρει ο ΓΚΠ ), εμείς αποκλειστήκαμε από την εθελουσία;

O νόμος Αλογοσκούφη περί εθελουσίας θέτει ως προϋποθέσεις την συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας στον ΟΤΕ, για τη συμπλήρωση της οποίας συμπεριλαμβάνεται τόσο «ο χρόνος της σχολής όσο και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας» και την άμεση λήψης σύνταξης από το ΤΑΠ-ΟΤΕ, προϋποθέσεις τις οποίες με βάση τα ανωτέρω πληρούμε.

Οι παραπάνω πράξεις ή παραλείψεις έγιναν από συγκεκριμένες Υπηρεσιακές λειτουργίες και από συγκεκριμένα Υπηρεσιακά στελέχη, που διαχειρίσθηκαν αποκλειστικά το θέμα της εθελουσίας εξόδου. Έρχονται σήμερα, με τις έγγραφες απαντήσεις τους να μας βεβαιώσουν (τόσο ο ΟΤΕ όσο και το ΤΑΠ-ΟΤΕ) ότι απολυόμαστε αυτοδίκαια και υποχρεωτικά, σε ημερομηνίες έως και 31/12/2012, με άμεση καταβολή συντάξεως από την ημερομηνία απόλυσής μας.

Επειδή, όλα τα παραπάνω για τα οποία μας διαβεβαιώνουν σήμερα ίσχυαν και το 2005, θα πρέπει να ζητήσουμε με συγκεκριμένες αιτήσεις μας, συγκεκριμένες απαντήσεις από τη Δ/νση Προσωπικού και στη συνέχεια, αν δούμε ότι μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου να το πράξουμε, γιατί ο τρόπος αντιμετώπισης 700 συναδέλφων από την Υπηρεσία δεν ήταν ο ενδεδειγμένος (ούτε καν απάντησης δεν αξιωθήκαμε στην αίτησή μας), με αποτέλεσμα για δύο και πλέον χρόνια να μην μπορούμε να προγραμματίσουμε τη ζωή μας και τη ζωή των οικογενειών μας με κόστος ψυχικό και οικονομικό και με ορατό τον κίνδυνο κάποιοι από εμάς να αναγκαστούν να εργαστούν ακόμα και δέκα χρόνια περισσότερο, λόγω του νέου ασφαλιστικού.

Φανταστείτε τι θα μπορούσε να μας συμβεί αν το δικαστήριο της 26/5/08 θεωρήσει την προσφυγή μας κατά της απόφασης του κ. Παναγιωτόπουλου, ως αβάσιμη, ο οποίος σημειωτέον ουδέποτε μας απέκλεισε από την εθελούσια, αφού με το έγγραφό του της 15/11/05, έδινε την αποκλειστική αρμοδιότητα «του υπολογισμού ή μη του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για τη συμπλήρωση της 35ετίας για την αυτοδίκαιη απόλυση εργαζομένου του ΟΤΕ», στον ίδιο τον ΟΤΕ, που με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του ΓΚΠ-ΟΤΕ όφειλε να μας εντάξει στην εθελούσια.

Η έγκαιρη απάντηση του κ. Υπουργού έδινε στον ΟΤΕ πάρα πολύ χρόνο μέχρι τη λήξη της εθελουσίας την 14/10/06 να αναζητήσει ερμηνεία του ΓΚΠ ή σε τελική ανάλυση να μας εντάξει στην εθελουσία και αν στη συνέχεια προέκυπτε πρόβλημα μη θεμελίωσης άμεσης λήψης σύνταξης να μας επανέφερε σύμφωνα με το νόμο Αλογοσκούφη.

Μήπως το ερώτημα προς τον ΤΑΠ-ΟΤΕ αναφορικά με την στρατιωτική θητεία έγινε εκ του πονηρού ή ήταν εντελώς άστοχο και παραπλανητικό, αφού κατά την άποψή μας ο ΓΚΠ ήταν ξεκάθαρος.

Τέλος, απευθυνόμενοι και προς την ΟΜΕ-ΟΤΕ, θα θέλαμε να ρωτήσουμε γιατί μέχρι σήμερα δεν ασχολήθηκε με το θέμα μας, που σε τελική ανάλυση είναι θέμα εφαρμογής του ΓΚΠ-ΟΤΕ, για την τήρηση του οποίου δόθηκαν τόσοι αγώνες με τεράστιο οικονομικό κόστος για όλους μας. Δεν οφείλει άραγε η ΟΜΕ-ΟΤΕ να είναι αταλάντευτα κοντά στον κάθε συνάδελφο και πόσο μάλλον σε 700 από μας, οι οποίοι αισθάνονται αδικημένοι από την «αυθαίρετη» ερμηνεία και εφαρμογή των κανονισμών της Υπηρεσίας;

Ε.Σ.Σ.Ε. 2001

Παρ. 28. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που υπηρετούσε στον ΟΤΕ την 10-6-99 ως μόνιμο ή δόκιμο διέπεται αποκλειστικά, ως προς την αυτοδίκαια και υποχρεωτική απόλυσή του λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας, από τις διατάξεις των άρθρων 46 και 47 παρ. 2 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ αντίστοιχα, µη υπαγόμενο στις διατάξεις των εδαφίων δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 17 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ.

ΓΚΠ ΟΤΕ (1999)

Άρθρο 17 παρ. 1 εδ. δ & ε

δ. Ένεκα συμπληρώσεως του 65ου έτους της ηλικίας.

ε. Ένεκα συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία. Εντούτοις το προσωπικό δύναται με αίτησή του, που υποβάλει το αργότερο τρεις μήνες προ της προβλεπόμενης ημερομηνίας απόλυσής του, να παραμείνει στην Υπηρεσία μέχρι συμπληρώσεως 35ετούς συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας στον ΟΤΕ και πάντως όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας του.

Άρθρο 47 παρ. 2

2. Για την απόλυση λόγω 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας στον ΟΤΕ :

α. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Προσωπικού ΟΤΕ και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για όσους στρατεύθηκαν όντας υπάλληλοι της Εταιρίας δεν λαμβάνονται υπόψη, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, με αίτηση που θα υποβάλει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο τρεις μήνες προ της ημερομηνίας απολύσεως.

Η απόλυση συντελείται την επομένη της συμπλήρωσης της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας.

Ειδικά για όσους καταλαμβάνονται από την 35ετία εντός του 1999, η απόλυσή τους συντελείται την 31 Δεκεμβρίου, η δε κατά τα ανωτέρω αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του έτους αυτού.

β. Εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του άρθρου 64 παρ.5 του προϊσχύσαντα (ισχύσαντος μέχρι 10.6.1999) ΓΚΠ (δυνατότητα μη υπολογισμού του χρόνου έκτακτης υπηρεσίας χωρίς στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης).

Ε.Κ.Π. ΟΤΕ (2007)

Άρθρο 40 παρ. 1

δ. Ένεκα συμπληρώσεως του 65ου έτους της ηλικίας.

ε. Ένεκα συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρία. Εντούτοις το προσωπικό δύναται με αίτησή του, που υποβάλει το αργότερο τρεις μήνες προ της προβλεπόμενης ημερομηνίας απόλυσής του, να παραμείνει στην Υπηρεσία μέχρι συμπληρώσεως 35ετούς συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας στον ΟΤΕ και πάντως όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας του.

2. Επί των ανωτέρω 1δ και 1ε περιπτώσεων εξόδου από την Υπηρεσία η αποχώρηση επέρχεται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά την επομένη της ημερομηνίας συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, επιφυλασσομένης της διατάξεως του δευτέρου εδαφίου της ανωτέρω παρ.1ε. Στο ούτως απολυόμενο προσωπικό χορηγείται υποχρεωτικά η κανονική του άδεια, εντός ευλόγου χρόνου, προ της απόλυσής του.

Άρθρο 16, παρ. 1, β, 2, του Καταστατικού του Ταμείου ΤΑΠ ΟΤΕ

«Δικαιούται συντάξεως ο ασφαλισμένος ή η ασφαλισμένη εάν μετά την συμπλήρωση 15ετίας πραγματικής εν ασφαλίσει υπηρεσίας, απολυθεί κατ’ εφαρμογήν των περί απολύσεως διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του ΟΤΕ πλην των περιπτώσεων απολύσεως λόγω αδικαιολογήτου απουσίας ή αυθαιρέτου εγκαταλείψεως θέσεως»

Απάντηση του Υπουργού κ. Παναγιωτόπουλου προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ σχετικά με το θέμα μας (Λ.Π.Φ 10051/26895/1945/15-11-05).

«Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω διατάξεις για να υπαχθούν οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ στις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3371/05 (περί εθελουσίας), πρέπει να πληρούν σωρευτικά τόσο τις οριζόμενες προϋποθέσεις του ΓΚΠ-ΟΤΕ όσο και των διατάξεων του καταστατικού του ΤΑΠ-ΟΤΕ, όπως ισχύουν.

Το θιγόμενο με την παραπάνω απόφαση θέμα του υπολογισμού ή μη του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για τη συμπλήρωση της 35ετίας για την αυτοδίκαιη απόλυση εργαζομένου του ΟΤΕ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του ΓΚΠ-ΟΤΕ ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εργοδότη ΟΤΕ.»

Βόλος 31/3/2008

Βιλαέτης Μιχάλης

Γκίκας Λάμπρος lgikas@ote.gr

Γράλιστας Νίκος ngralistas@ote.gr

Σελίμης Γιώργος gselimis@ote.gr

Σκριάπας Κώστας kskriapas@ote.gr