Αιτήσεις προς ΤΑΠ-ΟΤΕ

Συνάδελφοι

Όπως είναι γνωστό οι περισσότεροι από μας έχουν πλέον πάρει επιστολές

από την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ότι απολυόμαστε αυτοδίκαια και υποχρεωτικά μέχρι 31/12/2012

προτείνω λοιπόν για την συνέχεια, όσοι από τους συναδέλφους επιθυμούν να κάνουν αίτηση στον ΤΑΠ-ΟΤΕ

κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου εγγράφου του ΟΤΕ προκειμένου ο ασφαλιστικός μας φορέας

να μας γνωρίσει πότε έχουμε δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης

ένα ενδεικτικό κείμενο της αίτησης είναι το παρακάτω:

«συνημμένα σας υποβάλλω έγγραφο του ΟΤΕ όπου βεβαιώνεται ότι απολύομαι αυτοδίκαια και

υποχρεωτικά από τον Οργανισμό την ../../.. . Παρακαλώ να μου γνωρίσετε την ακριβή ημερομηνία

άμεσης λήψης σύνταξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Γ. Θαλασσινός