Γ. Ματθαιίδης

Εκφράζω κι εγώ τις ευχαριστίες μου για τις προσπάθειες που γίνονται προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επιτυχή κατάληξη της υπόθεσής μας και για την πολύτιμη ενημέρωσή μας μέσω του blog.
Eπιτρέψτε μου όμως να επισημάνω ότι μερικές φορές η ενημέρωση είναι τόσο λακωνική που επιτρέπει συγχύσεις ή και παρανοήσεις (π.χ. στην τελευταία ανάρτηση της επιτροπής, μετά τη συνάντηση με τον κ. Βουρλούμη, αναφέρεται: Ο Πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι "τα χρήματα για τους 601 είναι δεσμευμένα και περιμένουν την έκδοση της ΚΥΑ για να πληρωθεί το ΙΚΑ". Ερωτώ: Για ποιά χρήματα μίλησε? Για τα αρχικώς υπολογισθέντα? Γιατί ξέρουμε ότι ο Υπουργός έθεσε θέμα καταβολής επί πλέον ποσού από τον ΟΤΕ. Θα παρακαλούσα να γίνει κάποια διευκρίνηση.
Επίσης θεωρώ πολύ βασική την πληροφόρησή μας από τον δικηγόρο μας για τις νόμιμες υποχρεώσεις της Πολιτείας (Υπουργείου-ΙΚΑ) ως προς την διαδικασία έκδοσης των συντάξεών μας και τα αντίστοιχα νόμιμα δικαιώματα που έχουμε για διεκδικήσεις (αποζημιώσεις κλπ) σε σχέση με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται.
Ευχαριστώ
Υπομονή σε όλους
Γ. Ματθαιίδης