Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι
Σήμερα όπως είχαμε προγραμματίσει συναντηθήκαμε στο Δ.Μ του ΟΤΕ
και η επιτροπή ζήτησε να δεί τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΤΕ κο Βουρλούμη
Στη συνάντηση του εκθέσαμε για μια ακόμα φορά το πρόβλημα ζητώντας του να πράξει
ταχύτατα και σε κάθε κατεύθυνση προκειμένου να επιλυθεί το θέμα που έχει προκύψει.
Ο Πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι
1) δεν έχει λάβει την επιστολή που το Υπουργείο διατύνεται ότι έστειλε
2) τα χρήματα για τους 601 είναι δεσμευμένα και περιμένουν την έκδοση της ΚΥΑ για να πληρωθεί το ΙΚΑ
μετά από αυτό του καταθέσαμε την έγγραφη διαμαρτυρία και αποχωρήσαμε
Συνάδελφοι
Την Πέμπτη 25/2 και ώρα 11:30 θα συναντηθούμε στο Πολιτιστικό κέντρο του ΟΤΕ στη Γ' Σεπτεμβρίου
προκειμένου να καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας
την Παρασκευή 26/2 και ώρα 10:30 σας καλούμε όλους για διαμαρτυρία εξω από τα γραφεία του
Υπουργείου Εργασίας στη Πλατεία Κλαθμώνος
΄
τέλος επισημαίνουμε την ανάγκη της μαζικής παρουσίας μας και στις 2 παραπάνω συγκεντρώσεις
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο "αγώνας" από τον καναπέ δεν θα έχει αποτελέσματα
Ζούμε κρίσιμες στιγμές και η παρουσία όλων μας είναι επιβεβλημένη
Για την επιτροπή
Γ. Θαλασσινός