Χρ. Κωνστιάντος

Συνάδελφοι.
Η σιωπή είναι κακό πράγμα.
Η αδιαφορία τους ακόμη πιο κακό.
Εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο.
Ας ξεκινήσουμε αγώνα για την επιβίωση μας.