Δ. Γούλας

Φίλοι και συνάδελφοι της επιτροπής,

Θα ήθελα να καταθέσω μερικές σκέψεις, επειδή φοβάμαι ο αγώνας μας θα είναι μακρύς.

Προτείνω λοιπόν τα εξής:

1. Ο κάθε συνάδελφος, ανάλογα με την πρόσβασή του , να ζητήσει από βουλευτές (όλων των κομμάτων) να καταθέσουν ερωτήσεις και στα τρία Υπουργεία, ρωτώντας πότε θα δοθούν οι συντάξεις.
2. Να απευθυνθούμε στον κύριο Βγόντζα Αντώνη, να του ζητήσουμε την νομική του συμβουλή. Όχι σε νομικούς που αναλώνονται καθημερινά στα κανάλια. Αυτός θα μας πει αν χρειάζονται ασφαλιστικά μέτρα ή προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας , διότι έχουμε "άρνηση υπογραφής υπουργού" το οποίο είναι αδίκημα, εφόσον ο ΟΤΕ έχει πληρώσει όλες τις εισφορές που προβλεπόταν ενώ ο Υπουργός δεν πληρώνει τις συντάξεις που οφείλει να πληρώσει. Επίσης για τον ίδιο λόγο μπορεί να στοιχειοθετηθεί και το αδίκημα του "αδικαιολόγητου πλουτισμού".
Αντιλαμβάνομαι ότι όλο το βάρος πέφτει σε μερικούς φίλους και καλούς συναδέλφους, πράγματι τους ευχαριστούμε και τους αγαπάμε. Είμαστε στη διάθεσή τους.

Γούλας Δημήτρης
Ιωάννινα
dgoulas@otenet.gr