Γ. Κοπανάς

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Νομίζω ότι εξαντλήθηκαν τα περιθώρια αντιμετώπισης του προβλήματος που έχουμε με διαμαρτυρίες και παραστάσεις. Έχω τη γνώμη και τη διαβεβαίωση από δικηγόρους που απευθύνθηκα, ότι πρέπει άμεσα και συντονισμένα να προχωρήσουμε σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του ΟΤΕ με αίτημα την καταβολή των προβλεπόμενων μηνιαίων αποδοχών μας μέχρι να λυθεί το θέμα που έχει προκύψει μεταξύ ΟΤΕ και Υπουργείου. Ο χρονικός ορίζοντας μιας τέτοιας διαδικασίας προβλέπει συζήτηση του θέματος το Μάιο και έκδοση απόφασης τον Ιούνιο.
Νομίζω ότι για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ μας την αμέσως επόμενη εβδομάδα σε χώρο και τόπο που θα κανονίσει η επιτροπή και να προχωρήσουμε άμεσα στις συνιστώμενες ενέργειες.
Στη διάθεσή σας
Γιάννης Κόπανάς
τηλ. 6978445829
mail: ikopanas@gmail.com