Γ. Θαλασσινός (9)

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην τελευταία συνάντηση μας απεστάλη στην

ΟΜΕ-ΟΤΕ, ΠΑΣΕ-ΟΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤ-ΟΤΕ η ακόλουθη επιστολή

ΑΘΗΝΑ 24-6-2008

ΠΡΟΣ : ΟΜΕ-ΟΤΕ

ΠΑΣΕ-ΟΤΕ

ΠΕΤ-ΟΤΕ

Συνάδελφοι

Μετά την συνάντηση που είχαμε στο Πολιτιστικό κέντρο του ΟΤΕ για το θέμα της ένταξης των 700 στην εθελουσία έξοδο του 2005 σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας.

Από κοινού παραστάσεις όπου θα εκθέτουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα στους

Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΤΕ κ. Βουρλούμη

Πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Παναγόπουλο

Υπουργό Απασχόλησης κ. Πετραλιά

Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη

Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Χατζηδάκη

Επιστολή που θα εκθέτει συνοπτικά το πρόβλημα μας προς όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου.

Επιστολή προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποφυγή νέας αναβολής εκδίκασης της υπόθεσής μας.

Ένταξη του θέματός μας στο διεκδικητικό πλαίσιο για την νέα συλλογική σύμβαση εργασίας

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και από κοινού προώθηση του αιτήματός μας

Η τριμερής επιτροπή

Γ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Ν. ΒΑΛΗΣ Κ. ΚΩΤΕΛΟΣ