Γ. Περπινιάς (12)

Δύο ακόμη ζητήματα τα οποία μπορούν να ανατραπούν δικαστικά είναι η κατάργηση της δυνατότητας των ασφαλισμένων από το 1993 και μετά να λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη με 35 έτη ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας, καθώς και η αλλαγή των καταστατικών διατάξεων όσων Ταμείων υπαχθούν στο ΙΚΑ οι οποίες προβλέπουν τη συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης σε εφαρμογή των διατάξεων «περί απολύσεως Γενικών Κανονισμών Προσωπικού». Το παραπάνω είναι απόσπασμα από άρθρο του Ελεύθερου Τύπου 23/06/2008 με τίτλο <<έξι βόμβες για το ασφαλιστικό>>

Μας ενδιαφέρει το κομμάτι << καθώς και η αλλαγή των καταστατικών διατάξεων όσων Ταμείων υπαχθούν στο ΙΚΑ οι οποίες προβλέπουν τη συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης σε εφαρμογή των διατάξεων «περί απολύσεως Γενικών Κανονισμών Προσωπικού».

Να ερωτηθεί η ΟΜΕ ΟΤΕ από την τριμελή εάν στις προθέσεις της είναι να προσφύγει για την συγκεκριμένη παράγραφο (αρθρο 143 παράγραφος 9)
Επίσης συνάδελφοι της τριμελούς ολοκληρώθηκε το υπόμνημα προς την ΟΜΕ ΟΤΕ και τους Συλλόγους που συμφωνήθηκε να δοθεί μετά τις 18/06/2008 ?

Εάν όχι ας συμπεριληφθεί πρόταση για προσφυγή για τα προαναφερόμενα, εάν ναι ας γίνει συμπλήρωση και ας βγει ανακοίνωση τι ζητήσαμε .

Γ Περπινιάς