Γ. Θαλασσινός (6)

Συνάδελφοι


Απαντώντας στον συνάδελφο Ποτουρίδη σας ενημερώνω τα ακόλουθα


Αντίδικός μας στο ΣτΕ είναι το Υπουργείο Απασχόλησης και όχι ο ΟΤΕ.


Την αναβολή την ζήτησε η ίδια η εισηγήτρια διότι δεν ήταν έτοιμη για την εισήγηση.


Προκειμένου να έχουμε αίσθηση το τι συμβαίνει σαυτό το δικαστήριο πηγαίνετε στον ιστότοπο

του ΣτΕ www.ste.gr και στη συνέχεια στην αριστερή στήλη θα βρείτε επικαιρότητα και μετά εκθέματα


Αφού επιλέξετε ημερομηνία και τμήμα (το θέμα μας είναι στο πρώτο πενταμελές) φαίνονται αναλυτικά οι εξελίξεις όλων των υποθέσεων.


Αξίζει να επισκεφτεί ο καθένας μας τις ιστοσελίδες του Στε προκειμένου να μορφώσει τη δική του άποψη

Τα υπόλοιπα στη συνάντηση που προετοιμάζουμε.Γ. Θαλασσινός