Α. Κολοβός (3)

Συνάδελφοι τής τριμελής
Όπως είδατε στην συγκέντρωσή μας ή ΟΜΕ ΟΤΕ ουσιαστικά δεν μας έδωσε και πολλή σημασία. Το πρόβλημά της ήτανε να κατέβουμε μόνο στις απεργίες και στις καταλήψεις, και υποσχέθηκε να κοιτάξει το πρόβλημά μας.[αν κατάλαβα καλά]. προτείνω λοιπόν τώρα πού έχουν εκλογές να τούς έχετε συνέχεια από πίσω ίσως είναι ή ποιό κατάλληλη εποχή για να λυθεί το θέμα μας.
[δεν κατάλαβα γιατί να τούς κάνουμε χαρτί για να κοιτάξουν το θέμα μας, δεν είμαστε μέλη της; δεν γνωρίζουν τι γίνεται με μας;]

ΑΡΓ ΚΟΛΟΒΟΣ