Γ. Θαλασσινός (10)

Συνάδελφοι
Σύμφωνα με όσα ζητήθηκαν στην από 24-6-2008 επιστολή μας, η ΟΜΕ-ΟΤΕ έθεσε το θέμα των 700 στη Διοίκηση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
Η Διοίκηση επαναβεβαίωσε τη θέση της ότι οι 700 και πρέπει και θέλει να αποχωρήσουν.

Γ. Θαλασσινός