Γ. Περπινιάς (13)

Συνάδελφοι στη νέα φόρμα απάντησης της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο αίτημα για την ημερομηνία απόλυσης προστέθηκε νέα παράγραφος ,όπως πληροφορούμε,

η οποία μνημονεύοντας τον νέο νόμο του ασφαλιστικού γράφει ότι η αυτοδίκαιη και υποχρεωτική απόλυση δεν εξασφαλίζει συνταξιοδότηση.

Το γεγονός αυτό κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη προσφυγής έγκαιρα κατά του σχετικού άρθρου του νόμου.

Ας ερευνήσουμε εάν μπορούμε να προσφύγουμε εμείς που είμαστε και οι άμεσα θιγόμενοι από αυτή την παράγραφο (άρθρο 143 παρ 9) μέσα σε όλο το νομοσχέδιο.

Παρακαλώ όποιος μπορεί λόγω διαμονής ας ρωτήσει δικηγόρο εργατολόγο και η τριμελής τον κο Ρέμελη.

Ευχαριστώ

Γ Περπινιάς