Γ. Θαλασσινός (8)

Συνάδελφε Γ. Περπινιά

Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε στον Ρέμελη και σε άλλους δικηγόρους

Εάν δεν έχει επέλθει η βλάβη δεν μπορείς να προσφύγεις στα δικαστήρια

Οι μόνοι που μπορούν να κάνουν προσφυγή γι’ αυτό το θέμα είναι 15 περίπου

άτομα που κόπηκαν πρόσφατα από την φετινή απόφαση αποχώρησης με τα κίνητρα

Γ. Θαλασσινός