***3μελής Επιτροπή (9)

Συνάδελφοι


Στις 07-06-2008 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση στο Πολιτιστικό Κέντρο, με την παρουσία 60 περίπου συναδέλφων, καθώς επίσης των κ.κ. Κούτρα και Σπυρούλια Προέδρων της ΟΜΕ-ΟΤΕ και του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ αντίστοιχα.


Τόσο ο Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ, όσο και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ δήλωσαν καταρχήν τη συμπαράστασή τους στο αίτημα μας για ένταξη στο Πρόγραμμα της Εθελούσιας Εξόδου του 2005.


Δήλωσαν επίσης ότι, με βάση έγγραφες προτάσεις μας για από κοινού με την ΟΜΕ-ΟΤΕ δράσεις θα επιδιωχθεί η από κοινού πραγματοποίηση παραστάσεων στον Πρόεδρο του ΟΤΕ, στον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ και στην Υπουργό κ. Πετραλιά στοχεύοντας στην ανάδειξη του προβλήματός μας και την τελική επίλυση του


Ύστερα από τις τοποθετήσεις ορισμένων συναδέλφων, συμφωνήθηκε ότι κάθε συνάδελφος που διαφωνεί με την πολιτική που ακολουθήθηκε από τον Δικηγόρο κ. Ρέμελη (προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας) είναι ελεύθερος να αποσύρει την πληρεξουσιότητά του (εφόσον αυτή παρασχέθηκε στο Δικηγόρο) και να επιλέξει άλλο Δικηγόρο, ο οποίος θα χειριστεί την υπόθεση για λογαριασμό του ή για λογαριασμό ομάδας συναδέλφων.Η 3μελής επιτροπή