Γ. Περπινιάς (11)

Έξι βόμβες για το ασφαλιστικό - e-tipos.com

http://www.e-tipos.com/newsitem?id=41535

να γινόταν ερώτηση εάν υπάρχει πρόθεση προσφυγής από την ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Γ Περπινιάς