Θ. Καπέλης

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ανάρτησης του σχολίου του Γρηγ. Στογιάννη, θεωρώ ότι πρέπει να τονίσω και εγώ ότι στην αυριανή

συγκέντρωση αλλά και σε όποια άλλη συγκέντρωση γίνει στο μέλλον για το θέμα μας, θα πρέπει να συμμετέχουμε μαζικά.

Όλοι πρέπει να βρισκόμαστε εκεί.

Δεν είναι δυνατόν από τους 601 να μην είναι τουλάχιστον οι 300-350 από την Αττική.

Και όσοι από την επαρχία είναι σχετικά κοντά θα πρέπει να έρθουν.

Το θέμα μας αφορά όλους και όχι μόνο την επιτροπή και 100-150 άτομα που βλέπω σε κάθε συγκέντρωση, σχεδόν οι ίδιοι πάντα.

Δεν υπάρχει δικαιολογία καμμία παρά μόνο ασθένεια που δεν επιτρέπει σε κάποιον να μετακινηθεί.

Μην περιμένετε ’’πέσε πίττα να σε φάω’’, και μην περιμένετε να τρέχουν οι άλλοι για σας.

Είναι ντροπή μας να μην συμμετέχουμε τουλάχιστον κατά 95% σε αυτές τις κινητοποιήσεις.

Ξυπνήστε συνάδελφοι, γιατί μετά από 3-4 μήνες υπάρχει πιθανότητα να μας πουν ότι δεν υπάρχει σάλιο και θα περιμένουμε πάλι μετά

πότε θα δανειστεί η χώρα για να μας δώσουν αυτά που δικαιούμαστε.

Θεόφιλος Καπέλης

thkape4@otenet.gr