***3μελής Επιτροπή

Συνάδελφοι

Η σημερινή συνάντηση με τον Υφυπουργό κο Σαχινίδη ακυρώθηκε λόγω επείγουσας υποχρέωσης του Υφυπουργού
Με διαβεβαίωσαν όμως ότι θα γίνει Πέμπτη ή Παρασκευή

Γ. Θαλασσινός