***3μελής Επιτροπή

Συνάδελφοι

Εδώ και λίγες ημέρες ο φάκελλος με την ΚΥΑ βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους
όμως από τις 4/3/2010 το εν λόγω κτήριο βρίσκεται σε κατάληψη από τους πρώην εργαζόμενους της Ολυμπιακής
που συνεχίζεται μέχρι και αυτή τη στιγμή.
Και σήμερα ακόμα κάναμε και κάνουμε προσπάθειες απεμπλοκής του θέματος
Όταν έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσουμε

Για την επιτροπή
Γ. Θαλασσινός