Γ. Μυλωνάς

Μιά ωραία κάρτα ευχών από τον συνάδελφο Γιάννη Μυλωνά
μαζί και με τις δικές μου ευχές.