Γ. Θαλασσινός

Στις εξουσιοδοτήσεις θα αντικαταστήσουμε το "κάτοικος Αμαρουσίου, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 99", με τη δική μας διεύθυνση που ισχύει σήμερα.