***3μελής Επιτροπή

Συνάδελφοι

Η ΚΥΑ έφυγε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, χωρίς επεξεργασία, και επέστρεψε στη
Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών
Η εν λόγω Δ/νση είχε διαχειρστεί και την ΚΥΑ της εθελουσίας του 2005
Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξει εισήγηση προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών
Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να επιταχύνουμε κάθε διαδικασία

Για την επιτροπή
Γ. Θαλασσινός