Κ. Ρίγγας

Συνάδελφοι. Σε αναμονή πιο ευχάριστων εξελίξεων στο θέμα της σύνταξής μας, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την 3μελή επιτροπή και όσους βοηθήσαν να έχει το θέμα μας αίσιο τέλος.

Ρίγγας Κωνσταντίνος, Αθήνα