Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι

Την Τρίτη 23/3/2010 θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών
για την περικοπή κατά 10% του προυπολογισμού του ΤΑΠ-ΟΤΕ
Στο πιό κάτω link διαβάστε το Δελτίο Τύπου της ΟΜΕ-ΟΤΕ


Γ. Θαλασσινός