Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι,
Σήμερα 22/1/2010 (11:00) συναντήθηκε η επιτροπή μας με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΤΕ
Βουρλούμη παρουσία των γενικών διευθυντών (Δακουτρό, Γκίζα και Πασιά).
Τον ενημερώσαμε για την χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό και του ζητήσαμε την παρέμβασή του προκειμένου
να διαχωρισθεί το θέμα μας από οποιαδήποτε διεκδίκηση του Υπουργείου από τον ΟΤΕ.
Το αποδέχθηκε και θα κινηθεί προς αυτή τη κατεύθυνση στην συνάντηση που θα έχει με τον Υπουργό την Τρίτη 26/1/2010 .
Για την επιτροπή
Γ. Θαλασσινός