Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι,
Από τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες που έχομε προκύπτει ότι αποσυσχετίστηκε το θέμα μας από οποιαδήποτε διαφορά του ΙΚΑ με τον ΟΤΕ.

Αυτό σημαίνει ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχομε πιό συγκεκριμένα πράγματα

Για την επιτροπή


Γ. Θαλασσινός