Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι

Σήμερα στα γραφεία της ομοσπονδίας συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΟΜΕ-ΟΤΕ και εκφράσαμε τις θέσεις μας και τα αιτήματά μας

Κυρίαρχο αίτημά μας ήταν η άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας πράγμα που ο Πρόεδρος σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα είχαν δρομολογήσει.

Ο Υπουργός εργασίας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας συμφώνησαν να συναντηθούν, παρόντων και μελών της επιτροπής, την Πέμπτη 21/1/2010.

Για την επιτροπή

Γ. Θαλασσινός