Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι
Σήμερα το απόγευμα (21/1/2010) συναντηθήκαμε (4 μέλη εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας και 4 μέλη από μας)
με τον Υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο, του εκθέσαμε το πρόβλημα το οποίο και εγνώριζε από πολλές παρεμβάσεις, επιστολές και υπομνήματα.
Αναγνώρισε το πρόβλημά μας και δεσμεύτηκε πολύ σύντομα να προχωρήσει στην επίλυσή του
αφού πρώτα συναντηθεί με την Διοίκηση του ΟΤΕ προκειμένου να εκθέσει τις θέσεις του Υπουργείου
σχετικά με το κόστος όλης της εθελουσίας από το 2005 και τις διαφορές που προκύπτουν.
Για την επιτροπή
Γ. Θαλασσινός