Σ. Πορής

Aγαπητοί συνάδελφοι,
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!
Προχωράτε έστω και τώρα, ποτέ δεν είναι αργά. Εγώ τώρα ενημερώθηκα για το blog που έχετε δημιουργήσει.
ΠΟΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
142173 ΤΕΧΝ. ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.