Γ. Θαλασσινός (4)

Συνάδελφοι

Αναφορικά με την συνάντηση της Τετάρτης αρκετοί συνάδελφοι τηλεφωνικά με ενημερώνουν ότι θα παραστούν και μάλιστα θα έλθουν και συνάδελφοι από την επαρχία.

Όσοι συμφωνούν με την κίνηση της Τετάρτης αλλά δεν μπορούν να παραστούν καλό είναι να συμβάλουν με τις απόψεις τους αναρτώντας αυτές στο blog.

Είναι θετικό να συμβάλλουμε όλοι στη κοινή προσπάθειά μας έτσι ώστε να γίνει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν μπορούν να μας αντιμετωπίζουν με τρόπους που όλοι πλέον γνωρίζουμε.

Γ. Θαλασσινός