Θ. Μακρής (3)

Συνάδελφοι,

Σχετικά με την συνάντηση της Τετάρτης επειδή μας είναι δύσκολο να παρευρεθούμε σας κάνουμε γνωστό ότι είμαστε απόλυτα σύμφωνοι και στηρίζουμε την προσπάθεια δημιουργίας νέου ανεξάρτητου συνδικαλιστικού οργάνου.

Εξάλλου αρκετοί από μας έχουμε ήδη διαγραφεί προ πολλού από τους συλλόγους μας για τους γνωστούς λόγους και την απαράδεκτη συμπεριφορά της ΟΜΕ – ΟΤΕ απέναντί μας.


Μαντέλης Βλάσης, Μακρής Θεόδωρος, Γιαννούλης Γεώργιος, Τσίγκος Ευάγγελος, Καψάλης Μιχαήλ, Γεωργίου Αλέξανδρος, Γεωργίου Γεώργιος, Διαμάντης Κων/νος, Δερέκας Μάριος, Γούλας Δημήτριος, Τράντζας Γεώργιος, Πατήλας Κων/νος από τα Ιωάννινα και Χαβάνης Αλέξανδρος από την Πρέβεζα