***3μελής Επιτροπή (1)

Συνάδελφοι,

Στις 16/4/2008 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση των συναδέλφων της Αθήνας, όπου παραβρέθηκαν 70 συνάδελφοι

Αφού έγινε ενημέρωση της πορείας του θέματός μας και οι συνάδελφοι εξέφρασαν τις απόψεις και τις προτάσεις του αποφασίσθηκαν παμψηφεί τα παρακάτω:

1. Η ομάδα των 700 πρέπει να γίνει περισσότερο συνεκτική αποκτώντας καταστατικές λειτουργίες που θα μετεξελιχθούν σε σύλλογο ανάλογα με την πορεία του θέματος μας ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει στις εξελίξεις.

Σαν πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έγινε δια βοής εκλογή 3μελούς επιτροπής αποτελούμενη από τους


Γ. Θαλασσινό

Ν. Βαλή

Κ. Κώτελο


έργο της οποίας θα είναι να διαμορφώσει «συνδέσμους» με τους κατά τόπους συναδέλφους με σκοπό την καλλίτερη επικοινωνία μεταξύ μας την πιο συγκροτημένη ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό των ενεργειών μας.

2. Η επιτροπή να συντάξει κείμενο διαμαρτυρίας που θα αποσταλεί στον ΟΤΕ, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Τα κείμενα αυτά θα περιγράφουν όχι μόνο τη δυσχερή θέση που έχουν περιέλθει οι συνάδελφοι αλλά και το υπηρεσιακό παραγκωνισμό θέτοντας ταυτόχρονα κάθε είδους διεκδίκησης και αποζημίωσης σε κάθε εθνικό η ευρωπαϊκό ένδικο μέσο

Εκφράσθηκε και καταγράφηκε η οργή και η αγανάκτησή των παρευρισκομένων συναδέλφων για την άρνηση των σωματείων και της ΟΜΕ-ΟΤΕ να συζητήσουν το θέμα των 700σίων και να το εντάξoυν στο διεκδικητικό πλαίσιο για την συλλογική σύμβαση 2008-2009 καθώς επίσης και η ισχυρή θέληση τους να διαγραφούν από τα σωματεία τους. Ήδη στη 3μερή επιτροπή έχουν καταφθάσει οι πρώτες αιτήσεις διαγραφής .

Τέλος διαπιστώθηκε ότι η ομάδα των 700σίων αποτελεί πλέον ισχυρό πόλο συσπείρωσης συναδέλφων (ΟΤΕΤΖΗΔΩΝ) ενάντια στην πολιτική απαξίωσής τους μέσα από την συνεχώς καλλιεργούμενη προσδοκία ένταξής τους σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και κατά συνέπεια αντικατάστασή τους από τις θέσεις ευθύνης με στελέχη της αγοράς χωρίς θεσμοθετημένες διαδικασίες.


Η 3μελής Επιτροπή