Μενέλαος Ποτουρίδης.

Καλημέρα
 
Αγαπητέ συνάδελφε Αποστόλου καθώς επίσης Αγαπητοί συνάδελφοι 700 ή 666 ή 664 ή.......... όσοι και είστε κατ'  αρχήν συγχαρητήρια για την ομαδοποίηση την δημιουργία Blogs και γενικά όλη τη δράση σας.
 Εγώ είμαι ένας από τις παρυφές των 700. Δηλαδή πετύχαμε στις εξετάσεις Τεχνικών Εγκαταστάσεων στον τελευταίο διαγωνισμό της δεκαετίας του 70 που έγινε το 1977 και μπήκαμε στη σχολή προσωπικού οι μισοί τον Ιούλιο του 1977 και οι υπόλοιποι μισοί τον Νοέμβριο του 1977. Οι πρώτοι τελείωσαν την εκπαίδευση εντός του 1977 και τοποθετήθηκαν με ημερομηνία 30-12-1977 ενώ οι δεύτεροι προσληφθήκαμε ως έκτακτοι από τον Αύγουστο του 1977 έως ότου αδειάσουν οι σχολές Προσωπικού στην Καλλιθέα από τους πρώτους και εν συνεχεία τον Νοέμβριο αρχίσαμε εκπαίδευση και αφού τελειώσαμε τον Απρίλιο του 1978 τοποθετηθήκαμε τον Ιούνιο του 1978, με προϋπηρεσία ως έκτακτοι 4 μηνών περίπου. Οσοι και εκ των δύο ομάδων ήταν γεννημένοι πριν το 1955 μας χαιρέτησαν και είναι Συνταξιούχοι (καλή τους ώρα). Όσοι είμαστε γεννημένοι μετά το 1955 και έχουμε ή δεν έχουμε το Στρατό μέσα στην υπηρεσία (όπως και εγώ ), είμαστε ακόμη εν υπηρεσία και μάλιστα η δική μου κατηγορία δεν δικαιούνταν ούτε να κάνει αίτηση απόλυσης επειδή είτε με τα χρόνια υπηρεσίας είτε με την ηλικία φεύγουμε το 2013 ( εγώ μάλιστα είμαι γεννημένος 4-1-1955 - άρα φεύγω με την ηλικία 4-1-2013 !! και η εθελουσία έπιανε μέχρι 31-12-20012). Παρόμοια περίπτωση αναρτήθηκε στο blogs την  από τον ....... Βεβαίως υπάρχουν και Συνάδελφοι που προσλήφθηκαν νωρίτερα από την δική μου περίπτωση 1976, 1977 κλπ. που δεν μπόρεσαν να φύγουν.
 
Τα ερωτήματα που εύλογα προκύπτουν είναι:
  • Είμαστε έμείς στους 700;
  • Υπάρχει κατάσταση των 700 και αν ναί γιατί δεν την γνωστοποιείτε όποιοι την έχετε;
  • Πόσοι είμαστε στις παρυφές των 700; (η εκτίμησή μου είναι οτι είμαστε καμμιά 40)
  • Τί γίνεται με αυτούς εκ των 700 που δεν προσέφυγαν στα δικαστήρια και πόσοι προσέφυγαν.
Οι προτάσεις μετά από όσα διαδίδονται είναι:
  • Επειδή οι δικαστικές αποφάσεις αργούν πάρα πολύ και με το επιχείρημα οτι στη συνέχεια θα μπορούν οι κερδισμένοι (700) να εγείρουν αγωγές κατά του ΟΤΕ με όποια συνεπακόλουθα, να προσεγγίσουμε τη Διοίκηση (βολεύει και την ίδια) δια της ΟΜΕ και να ζητήσουμε διορθωτική νομοθετική παρέμβαση. Δηλαδή παράταση ισχύος της σχετικής διάταξης του Νόμου και διόρθωσή της (επικαιροποίηση), με στόχο να καλύψει όσους προσελήφθησαν εντός της δεκαετίας του 70. ( Βεβαίως και τη δική μου κατηγορία) με αιτιολογία όλα όσα κατά διαστήματα έχουν ειπωθεί - γραφτεί - αναρτηθεί στο blogs και βεβαίως προκειμένου να αποκατασταθεί '' το περί δικαίου αίσθημα των εργαζομένων ". Δεν μπορεί δηλαδή κατά πολύ νεώτεροι ή όμοιοι εργασιακά αλλά μεγαλύτεροι σε ηλικία να τυχαίνουν εθελουσίας συναδέλφων τους που δούλευαν όλα τα χρόνια στους ίδιους πάγκους και τώρα να είναι Συνταξιούχοι.
Τέλος η εκτίμισή μου είναι ότι αυτοί που συνέλαβαν  προώθησαν νομοθέτησαν για την εθελουσία δεν έπραξαν δίκαια. Μπορεί επομένως με μια νέα Νομοθετική Διόρθωση να τελειώσουν όλα.
 
Ευχαριστώ για τη Φιλοξενία.

Μενέλαος Ποτουρίδης
Τηλεπικοινωνιακός Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Μητροπόλεως 53 Βέροια 59100
Τηλ: 2331036123
Φαξ: 2331075589
Κιν:  6974656025
e-mail: mpotouri@ote.gr