Εξελίξεις ... συνέχεια...

Συνάδελφοι
Την Παρασκευή 11/1/2008 ο δικηγόρος μας Κος Ρέμελης συνάντησε εκπροσώπους της Διοίκησης του Οργανισμού προκειμένου να δούμε την πορεία της υπόθεσής μας.
Από την συνάντηση προέκυψε η επαναβεβαίωση της πρόθεσης της Διοίκησης του ΟΤΕ να αποχωρήσουμε όσο το δυνατό γρηγορότερα.
Το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται στο Υπουργείο Απασχόλησης λόγω όμως του Ασφαλιστικού δεν έχουν ακόμα ασχοληθεί με το θέμα μας.

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας και με δεδομένου ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν εκφράσει απόψεις (και ορθά πράττουν ) σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας, τον τρόπο που τελικά διεκδικούμε το δίκαιό μας ή την επιλογή του δικηγόρου Κου Ρέμελη κ.λ.π επισημαίνω τα ακόλουθα:

Κάθε συνάδελφος είναι ελεύθερος να διεκδικήσει το δίκαιό του, με δικό του δικηγόρο και με δική του μεθοδολογία.
Πρέπει όμως να σας μεταφέρω την άποψη του Κου Ρέμελη αναφορικά με τις αγωγές εναντίον του ΟΤΕ.
Τις αγωγές αυτές θα μπορούσαμε να τις κάνουμε από την πρώτη στιγμή και σίγουρα θα είχαμε θετικό αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά. Είναι πλέον προφανές ότι ο ΟΤΕ θα μας απέλυε, όμως δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο ΤΑΠ-ΟΤΕ θα μας έδινε σύνταξη.

Για το παραπάνω λογο ο κάθε συνάδελφος που θα θελήσει να προχωρήσει σε αγωγές εναντίον του ΟΤΕ θα πρέπει να γνωρίζει ότι αναλαμβάνει προσωπικά το ρίσκο να τον απολύσει ο ΟΤΕ αλλά ο ΤΑΠ-ΟΤΕ να μην του δίνει σύνταξη και να αναγκαστεί να επιστρέψει πίσω με το ότι συνεπάγεται αυτό.
Επίσης σας ενημερώνω ότι διεκδικήσεις εναντίον του ΟΤΕ προσβάλλονται στα αστικά δικαστήρια, ενώ διεκδικήσεις εναντίον του ΤΑΠ-ΟΤΕ προσβάλλονται στα διοικητικά δικαστήρια.

Γ. Θαλασσινός