Γ. Περπινιάς (4)

Καλησπέρα συνάδελφοι

Εμπρός λοιπόν ας εκδηλώσουμε την συμφωνία μας όσοι τουλάχιστον επικοινωνούμε μέσω του ιστολογίου και να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι δεν χάνουμε τίποτα ενώ σύμφωνα και με τα γραφόμενα των συν. Δεστούνη και Αποστόλου πιθανόν να κερδίσουμε.

Προχορώ λίγο ακόμη και λέω ότι εάν υπάρχει συμφωνία και νομίζετε ότι εξυπηρετεί σε κάτι ας συγκεντρωθούμε και για μία μαζική παρουσία.

Γ Περπινιάς