Εξελίξεις - Νέα πρόταση.

Συνάδελφοι Έχουν παρέλθει 2 και πλέον χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε τις δικαστικές διεκδικήσεις για την υπόθεσή μας.
Συνοπτικά θα αναφέρω την όλη εξέλιξη μέχρι σήμερα:

• Κατάθεση αγωγών (4) στο Διοικητικό πρωτοδικείο 12/2006
• Κατάθεση προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας 5/1/2006
• Ορισμός εκδίκασης στο ΣτΕ 1/11/2007
• Πρώτη ημερομηνία εκδίκασης στο Διοικητικό πρωτοδικείο 9/2006
• Αναβολή της εκδίκασης για 6/11/2006
• Έκδοση απόφασης αναρμοδιότητας και παραπομπή του θέματος στο Στε 6/2007
• Αναβολή εκδίκασης στο ΣΤΕ για τις 26/5/2008

Οι δικαστικές μας διεκδικήσεις μέχρι σήμερα δεν έχουν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.
Κατά την διάρκεια όμως των 2 χρόνων έχουμε αλλαγή στάσης της Διοίκησης, η οποία με πολλούς τρόπους έχει εκφρασθεί υπέρ του να φύγουμε.
Γνωρίζουμε επίσης ότι η Διοίκηση από τον Οκτώβριο του 2007 συνεχώς, δρα προς την κατεύθυνση εξεύρεσης λύσης.
Επίσης τον 12/2007 το Δ.Σ. του ΤΑΠ-ΟΤΕ πήρε απόφαση για την ομάδα των συναδέλφων που είχαν και ΙΚΑ ότι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον έχουν δικαστικές αποφάσεις.
Μετά την εξέλιξη αυτή αναβίωσε η πρόταση πολλών συναδέλφων να προσφύγουμε και εμείς κατά του ΟΤΕ με αντικείμενο την ένταξη μας στον νόμο 3371/2005 περί εθελουσίας.
Με δεδομένο ότι όσες δίκες έχουμε ξεκινήσει θα τις συνεχίσουμε με τον καθηγητή κο Ρέμελη απευθυνθήκαμε σε δικηγόρους που ασχολούνται καθαρά με εργατικά δικαστήρια τα οποία είναι περισσότερο γρήγορα στην απονομή δικαιοσύνης.
Εάν ξεκινήσουμε τις επόμενες ημέρες αγωγές των 5 έως 10 ατόμων, θα έχουμε την πρώτη εντός του 2008 και απόφαση αρχές του 2009.
Το κόστος για τις δίκες αυτές στον πρώτο δικηγόρο που συναντήσαμε ανέρχεται στα 250 € ανά άτομο.
Προτείνω οι πρώτες δίκες που θα γίνουν να αφορούν συναδέλφους που έχουν διορισθεί το 1976 για να μην υπάρξει πρόβλημα από πιθανή καθυστέρηση συνταξιοδότησης από τον ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται παρακαλούμε να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους αυτή στο E-Mail:
captainj56@gmail.com
αναφέροντας:

Επώνυμο, ____________________
Όνομα, ______________
ον. Πατρός, ______________
Διεύθυνση κατοικίας, _______________________________
Τηλέφωνα επικοινωνίας ___________________________

Γ. Θαλασσινός
(Συμβουλεύεστε συχνά το Ιστολόγιο για νεότερες διευκρινιστικές ανακοινώσεις)