ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΓΚΕΤΡΩΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΟΡΙΣΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ!
ΣΕΛΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΟΛΟΣ 2421076240