Β. Δεστούνης

Συνάδελφοι,

Μετά από 2 και πλέον έτη ταλαιπωρίας οι τελευταίες Αποφάσεις που έχουμε είναι η Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που αρνείται να εκδικάσει την υπόθεσή μας και η Απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης που απαντά αρνητικά στην αίτηση θεραπείας μας. Διαβάζοντας τις Αποφάσεις αυτές καταλήγω στο συμπέρασμα ότι τυπικά είναι εναντίον μας ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΜΩΣ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών Αποφάσεων και των νόμων στους οποίους αναφέρονται δίνει ένα αποτέλεσμα:

Α.  Ο ΟΤΕ  μας απολύει αυτοδίκαια και υποχρεωτικά επειδή έχουμε 35 χρόνια πραγματική υπηρεσία ( συνυπολογίζεται και ο στρατός )

Β.     ΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ υποχρεούται να  δώσει άμεσα σύνταξη καθόσον ο ΟΤΕ μας απολύει αυτοδίκαια και υποχρεωτικά , έχουμε 25 χρόνια τουλάχιστον ασφαλιστική υπηρεσία σε αυτό και επειδή δεν έχουμε υπαιτιότητα στην απόλυσή μας, σύμφωνα με τον νόμο 1976/1991 ( σε συνδυασμό με τον 1902/1990 ) δεν ισχύουν οι περιορισμοί περί ορίου ηλικίας.

 

Σας κοινοποιώ τις σκέψεις  με τις οποίες κατέληξα στο παραπάνω συμπέρασμα:

 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της 8822/2007 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου που κήρυξε εαυτό αναρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεσή μας:

  1. Το Δ.Σ. του ΤΑΠ-ΟΤΕ έκρινε κατά πλειοψηφία ότι απολυόμαστε ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με 35 χρόνια υπηρεσίας στον ΟΤΕ   (συμπεριλαμβανομένου του στρατού για όσους στρατεύτηκαν όντας υπάλληλοι του ΟΤΕ ) και ότι η αίτησή μας για υπαγωγή στο νόμο περί εθελουσίας δεν αποτελεί υπαιτιότητά μας όσον αφορά την απόλυση (σελ. 8)
  2. Η άποψη της μειοψηφίας που εκφράστηκε με τον Κυβερνητικό Επίτροπο δεν διαφωνεί στο ανωτέρω, αλλά στο ότι για να υπολογιστεί και ως ασφαλιστικά ο  ενδιάμεσος  χρόνος του στρατού, πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο 1358/1983, να έχουμε συμπληρώσει και το 58ο έτος (σελ. 8-9)
  3. Η Απόφαση του Υπουργού κρίνει ότι το θέμα της απόλυσης αφορά τον ΟΤΕ, το θέμα δε της συνταξιοδότησης είναι αρμοδιότητα του ΤΑΠ-ΟΤΕ (σελ. 9)

Στην από 21-9-2007 αρνητική απάντηση του Υπουργείου Απασχόλησης στην αίτηση θεραπείας μας, αναφέρεται ότι, στις διατάξεις περί εθελουσίας μπορούν να υπαχθούν με συνυπολογισμό και του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και όσοι     (χωρίς ενδεχομένως να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 58 ετών) έχουν 25 έτη τουλάχιστον υπηρεσίας και το αντίστοιχο ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ , όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1976/1991.

Με την αναφορά αυτή το Υπουργείο παραδέχεται ότι ο νόμος 1976/1991 έχει ισχύ στην περίπτωσή μας.

Στον παραπάνω όμως νόμο αναφέρεται ότι Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, όπως στη δική μας περίπτωση.

 

Συνεπώς, προτείνω, να κάνουμε εκ νέου αίτηση θεραπείας στη νέα υπουργό, την οποία να εστιάσουμε ειδικά στο παραπάνω κομβικό σημείο το οποίο κάνει και τη διαφορά, χωρίς πολλές αναφορές στα υπόλοιπα , στα οποία άλλωστε όλες οι πλευρές σε γενικές γραμμές  δεν έχουν ιδιαίτερες διαφωνίες.