Αράπης Γιώργος

Θερμές Ευχαριστίες

στην τριμελή επιτροπή
στον διαχειριστή του blog Δημ. αποστόλου
και ιδιαίτερα τον Γρηγόρη Στογιαννη που με
δική του πρωτοβουλία μας ενημερώνει
έγκαιρα και έγκυρα

καλοφάγωτη σε όλους με υγεία και χαρά
καλό καλοκαίρι

Αράπης Γιώργος
6973245445