Γ. Θαλασσινός

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση προϋπηρεσίας για τον Επικουρικό Τομέα του ΤΑΥΤΕΚΩ

Σας κοινοποιούμε την απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ που αφορά την αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας για τον Επικουρικό Τομέα και σας γνωρίζουμε τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, ωστε να δικαιωθείτε Επικουρικής Σύνταξης.

1. Αίτηση απονομής σύνταξης (στην οποία αναγράφετε τα προσωπικά σας στοιχεία :Ονοματεπώνυμο, Δ/νση, τηλέφωνο ΚΑΜ, ημερ. απόλυσης, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ)

2. Κατάθεση στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στον υπ' αριθμ GR82 0430 6240 0001 7030 0222 510 λογαριασμό του Ταμείου μας το οφειλόμενο ποσό που αναφέρεται στην επιστολή από αναγνώριση προϋπηρεσίας, εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της επιστολή (και να σταλεί η πρωτότυπη απόδειξη)
Σε περίπτωση κατάθεσης του ποσού αυτού μετά την παραπάνω προθεσμία η προσαύξηση στην συνταξή σας θα αρχίσει από την ημερομηνία κατάθεσης της οφειλής εφόσον έχετε θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότητησης και όχι από την ημερομηνία απόλυσή σας και στην περίπτωση που δεν έχετε θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης , η έναρξη συνταξιοδότησής σας θα αρχίσει από την ημερομηνία καταβολής του οφειλόμενου ποσού.

3. Φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου που αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας και ο αριθμός λογαριασμού σας (θα πρέπει να έχετε ήδη ανοίξει Τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου στην Αγροτική Τράπεζα, όπου θα κατατίθεται η Επικουρική Σύνταξή σας)

4. Έντυπο εξουσιοδότησης του λογαριασμού ταμιευτηρίου συμπληρωμένο, το οποίο θα ζητήσετε από την Αγροτική Τράπεζα.

5. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής σας ταυτότητας.

6. Απόφαση συνταξιοδότησης του ΙΚΑ (Τ.Α.Π- Ο.Τ.Ε.) Αποστέλλεται στο ταμείο από το ΙΚΑ (ΤΑΠ-ΟΤΕ)

Γ. Θαλασσινός