Δημήτρης Αποστόλου

Συνάδελφοι, πληροφορήθηκα ότι ήδη κάποιοι από εμάς πήραν το χαρτί του επικουρικού.
Για τη καλύτερη εξυπηρέτηση και των υπολοίπων, παρακαλούνται να ενημερώσουν μέσω του Blog, ποια διαδικασία αναφέρει το χαρτί ότι πρέπει να ακολουθηθεί, ποια χαρτιά να έχουν μαζί τους στο επικουρικό, τι χρονικές προθεσμίες υπάρχουν, πως θα γίνει η τυχόν πληρωμή αναγνώρισης χρόνων κλπ ώστε να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις μέσα στη ζέστη, παραμονές Αυγούστου.
Ευχαριστώ
Δ. Αποστόλου