Τοπολίγκας Κωνσταντίνος

Αγαπητοί συνάδελφοι

Θέλω να εκφράσω από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ σε

όλους τους συναδέλφους που αφιέρωσαν το χρόνο τους για λογαριασμό όλων

μας για την ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ μας και ειδικότερα στους συναδέλφους της

επιτροπής Γ. Θαλασσινό, Ν. Βαλή, Γ. Κώτελο, τον διαχειριστή του Blog

Δημ. Αποστόλου, και τον Γρ. Στογιάννη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Τοπολίγκας Κωνσταντίνος

Τηλ. 6973532459