Σ. Κοντός

Καλημέρα Συνάδελφοι
Παρατηρώ οτι πολλοί αναφέρονται στην ΟΜΕ-ΟΤΕ εκφράζοντας την αγωνία τους για την απουσία ενδιαφέροντος εκ μέρους του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου για την περίπτωσή μας των 700 .Πάνω σ΄αυτό θέλω να εκφράσω κάποιες σκέψεις μου.
Φαίνεται οτι η προκλητική αφωνία του κου Κούτρα ,λαλίστατου σ'άλλα ,για το δίκαιο του θέματος μας δεν είναι τυχαίο γεγονός .Καταδεικνύει σκοπιμότητα και επιλεκτική αρνητική σιωπή απέναντι στο δίκαιο μας .Αραγε η νομική παιδεία του κου Κούτρα τον οδηγεί στην έκφραση άποψης οτι το θέμα μας είναι μόνο νομικό; Μάλλον όχι . Ο κος Κούτρας δεν προέρχεται από συνδικαλιστική παρθενογέννηση. Είναι συνδικαλιστικός διάδοχος των κκ Παναγόπουλου -Οικονόμου που συνυπέγραψαν την εθελουσία έξοδο στην οποία μας δόθηκε το δικαίωμα να συμμετάσχουμε υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
Συνεπώς όλες οι συνέπειες ( ψυχική ταλαιπωρία-υπηρεσιακή απαξίωση-οικονομική ζημία-οικογενειακή αναστάτωση), που έχουν επέλθει στο πρόσωπο του καθενός μας ξεχωριστά, λόγω της μακρόχρονης δικαστικής μας περιπέτειας, τον αφορούν και γι'αυτές πρέπει να εκφραστεί και να αγωνιστεί ως συνδικαλιστικός μας εκπρόσωπος.
ΣΤΑΜ. ΚΟΝΤΟΣ